Välkommen till utbildningen


Holistisk Lifecoach

H.L.C - En coach för livet!

Jaaa

Utbildning till Holistisk Lifecoach (H.L.C)

 

 

 

3 eller 5 heldagar; 24 till 40 timmars utbildningspaket, uppdelat i 3 + 2 dagar med möjlighet

att ta 3 dagar till att börja med.

 

 

 

Om utbildningen

 

Kraftfull utbildning!


Utbildningen är för dig som vill jobba med individcoaching
 samt använda kraftfulla

verktyg och unika färdigheter som garanterat kan skapa positiv utveckling för människor.

 

Utbildningen är satt samman av det 28 åriga och rikstäckande Svenska Hälsoteamet som är kända

för sina holistiska perspektiv på människan.

 

 

Kvalitetstestade modeller!


Sedan utbildningen är uppbyggt på bl a 
Svenska Hälsoteamets samt fler världsomspännande och

väl beprövade helhetsmodeller för lifecoaching, personligt ledarskap, coachande ledarskap 

och personlig utveckling garanteras högsta utbildningskvalitet.

 

Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att arbeta professionellt som coach eller komplettera 

ditt nuvarande yrke t.ex. ledare, utbildare, terapeut eller massör.

 

 

high-five

 

En kompetent coach!


Du utvecklar och tränar under denna utbildning upp din kreativa förmåga att se och lyfta fram en individs

potential och resurser för att denne på ett hälsosamt sätt bland annat skall kunna frigöra sin potential och

leva med större personlig frihet samt effektivare, enklare och mer elegant uppnå vad denne bedömer som

viktigt i livet, dvs kunna leva sina värderingar. 

 

Det handlar för klienten myckat om att kunna bland annat öka sin medvetenhet om sig själv och sitt liv,

sina beteenden, tankar, känslor, mönster osv och att kunna bryta negativa mönster till förmån för/ 

installera positiva, stödjande mönster och beteenden.

Att kunna lämna saker som denne vill bli av med i det inre och/eller det yttre samt uppnå saker i

detsamma.

 

Dessa kunskaper, kompetenser och fördigheter utvecklar och lär du genom att under utbildningen få ta

del av kraftfulla modeller som du sedan kommer praktisera mycket och få gott om feedback på.

 

3 eller 5 dagar

 

Du kan ta utbildningen som ett paket om 5 dagar eller börja med 3 dagar för att sedan ta de andra 2

vid ett senare tillfälle.

I mellantiden mellan modul 1 och 2 (för dig som anmält dig till alla 5 dagar) så praktiserar du

vad du lärt hemma, på jobbet eller dylikt och kommer tillbaka till modul 2 med mer

erfarenhet och för ytterligare modeller, tekniker och träning tillsammans med dina kurskamrater.

 

 freedom1

 

Övergripande innehåll Holistisk Lifecoach (H.L.C)

utbildningsmoduler, 3 + 2 dagar:


Utbildningen innehåller bland annat

 
-Konsten att lyssna samt 6 sorteringar för bättre kommunikation.


-Närvaro och centrering samt kommunikationsmodell som stödjer coachingsituationen.


-Konsten att ställa kreativa frågor, frågor för ökad medvetenhet, transformation samt som leder

klienten framåt.


-En kraftfull modell för coaching samtalet som effektivt hjälper dig att identifiera var klienten

befinner sig och hur du kan bemöta denne där han/hon befinner sig för hög effektivitet i coachingen.


-Att arbeta med livshjulet i coaching.


-Coachingtekniker som tidslinjen, sten och pappers konstellation mfl.


-Kroppen och coaching samt att coacha i rörelse.


-Värderingar; Näckrosmetaforen och att identifiera, rangordna och prioritera värderingar för

önskade resultat.


-Verklighetscirkeln; Att förstå tolkning & meningsbyggande och att lämna negativa upprepningar

till förmån för önskvärda livsmål.


-Att förstå bekvämlighets-, trygghets- och vanezonen och att välja mod och handling.


-Föreställningar, identitet & självbild; Att identifiera och transformera begränsad identitet, självbild

och negativa föreställningar till positiva och stärkande.


-Symboler & metaforer. Att arbeta med symboler och metaforer i coaching.


-Visualisering.


-Nlp tekniker.

 

 

lifexscut

 

Den holistiska kunskapen (helhetskunskapen) vi nämner är ett av de främsta kännetecknen hos oss på

Svenska Hälsoteamet.

Givetvis kommer denna utbildning, liksom våra övriga utbildningar, ge dig den bredd, det djup och den unika

kunskap och insikt i dig själv & människan som en framgångsrik coach, ledare och terapeut behöver.

Kunskap och erfarenhet för att ha verklig kraft att coacha, leda och hjälpa transformera både dig själv och

andra människor till deras fulla potential!

 

__________________________________________________________________________________________

 

Praktisk Information

 

Skulle det vara för få som anmäler sig till de 5 dagarna (modul 1 + 2) direkt men tillräckligt många till de 3 dagarna (modul 1) så körs utbildningen som en 3 dagars utbildning. Vi kommer givetvis kommunicera detta med dig som är anmäld till båda modulernai god tid om det skulle visa sig vara så.
Du som var anmäld till båda modulerna kan då välja om du vill delta eller ej på utbildningen som 3 dagars utb (modul 1).

 

Datum och plats för utbildningsblocken

 

Karlskrona

Modul 1; 3 dagar 

Lördag 1 sept - mån 3 sept (v35) 2018.

 

Preliminära kurstider:

Lördag: 9.00 - 18.00

Söndag 9.00 - 18.00

Måndag 8.00 - 17.00

 

Modul 2; 2 dagar preliminärt i Stockholm mån 10 - tis 11 december gemensamt med övriga orters elever.

 

 

Karlstad

Modul 1; 3 dagar. OBS! Uppdelade på 2 + 1 dagar.

 

2 dagar, tis 11 sept - ons 12 sept (v37) 2018.

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00

 

1 dag, lör 13 okt.
Preliminära kurstider: 9.00 - 17.00

Modul 2; 2 dagar preliminärt i Stockholm mån 10 - tis 11 december gemensamt med övriga orters elever.

 

 

Umeå

Modul 1; 3 dagar

Mån 13 aug - ons 15 aug (v33) 2018.

Preliminära kurstider: 8.00 - 17.00 samtliga dagar

 

Modul 2; 2 dagar preliminärt i Stockholm mån 10 - tis 11 december gemensamt med övriga orters elever.

 

Kursledare

Daniel tavla web

Kursledare är Daniel Ekholm Andersson 

Daniel är egen företagare sedan 2002, äger och driver sedan 2007 Svenska Hälsoteamet där han

inspirerat och undervisat tusentals människor till bättre hälsa, lycka och välmående, personlig

utveckling, coachande förhållningssätt och både coachande och personligt ledarskap.

 

Med hjälp av ingående studier och arbete inom ledarskap, coaching, personlig utveckling, holistisk

hälsa och framgångspsykologi mm guidat av framgångsrika människor på olika områden har Daniel

på djupet transformerat många delar i sitt liv samt hjälpt många andra till detsamma. 

 

Vidare är Daniel bland annat utbildad trainer hos T. Harv Eker, NLP Business samt Master Practitioner

med Kjell Enhager & Magnus Kull samt även fd landslagsman och flerfaldig svensk mästare i

kampkonst, professionell samtalscoach och har flera års universitetsstudier bakom sig i bland annat

psykologi med fokus på kreativitet, personligt ledarskap, personlig utveckling och holistiska perspektiv

på människan.

 

Daniel brinner för att ge dig det bästa av utbildning & utveckling samt för att hjälpa dig leva din

högsta potential som människa.

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

Daniel Ekholm Andersson 

 

 happy2 jpg-for-web-normal 

 

Investering:

 

Vid anmälan till alla 5 dagar på en gång:

Modul 1 + 2; 5 dagar

11 400 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 900kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Vid anmälan till 3 dagar med möjlighet att bygga på med ytterligare 2 dagar:

Modul 1; 3 dagar

8 900 kr + moms

 

Anmälningsavgift: 2 000kr

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

Modul 2; 2 dagar

5 900kr + moms

 

Anmälningsavgift: 1 500kr

 

Räntefri delbetalning möjlig.

 

 

 

Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

 

Daniel Ekholm och Svenska Hälsoteamet

 

 

 

 

Svenska Hälsoteamet

-Kvalitetsutbildningar som förändrar liv!
 Svenska Hälsoteamet har de senaste 25 åren utbildat över 14 000 elever inom hälsa, personlig utveckling, personligt ledarskap, finansiell hälsa, massage & friskvård i hela landet.

Bild 053
Hööksgatan 11, 652 29 Karlstad Tfn: 054-770 30 07 Mob: 070-770 31 41 
www.svenskahalsoteamet.se, e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.